cách hoàn thành công việc sớm

Bạn sẽ rời khỏi văn phòng đúng giờ nếu biết những cách này

thang-tien

Sắp xếp công việc và thời gian làm việc hợp lý, chia nhỏ khối lượng công việc, xác định thời hạn và ưu tiên thứ tự nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Đây là những bước đầu tiên giúp bạn