cách thức làm giàu

Làm giàu đơn giản đâu là cách thức

da648169123b444c09cd2910c4f027f9

Và dù cách nào thì tác giả vẫn khuyên chúng ta cần làm thật tốt công việc mà chúng ta đang làm hàng ngày (công nhân phải lành nghề, kỹ sư phải thành thạo và chuyên nghiệp, bác sỹ phải

Bạn sẽ trở thành triệu phú ngay khi biết 9 bước này

oanhntk20124515354550_0

Trong một nghiên cứu của chuyên gia Linda Babcock cho thấy những nhân viên đàm phán tăng lương lần đầu tiên, mức lương của họ tăng 7,4% so với những người không đàm phán. Bạn không nhất thiết phải sở