khả năng giao tiếp

Chắc chắn bạn giao tiếp tốt hơn sau khi đọc bài này

chinh-phuc-nha-tuyen-dung-bang-3-ky-nang-mem

Khi bạn phê bình người khác thì phải phê bình cho chính xác, bạn hãy cố gắng cung cấp thông tin có giá trị cho người ta, giúp họ hiểu chính xác họ cần phải thay đổi cái gì. Nên