kỹ nằng sales

Cách tiếp cận khách hàng hiệu quả thông qua điện thoại

e72347

Nếu bạn là người mới vào nghề thì đây là bước đặc biệt quan trọng với bạn. Bạn nên nhớ, khi bạn thực hiện cuộc gọi có nghĩa là chính bạn đang là người đại diện cho hình ảnh và