luyện tập khi thuyết trình

Muốn có bài thuyết trình hiệu quả hãy phối hợp với những người khác

Ky-nang-mem

Nếu bạn chỉ có 5 phút cho phần thuyết trình, bạn hãy tự tin là mình sẽ truyền đạt được thông tin cần thiết, không nên xin lỗi khán giả trước hay đề cập đến việc bạn không có nhiều